Connected Car

Vi gjør bilen din smartere

Scroll
Vi gjør bilen din smartere

Connected Car

En Connected Car er en bil koblet opp mot verden utenfor som gjør den både smartere og tryggere.

VIKTIG SATSNINGSOMRÅDE

Connected Car er et viktig satsningsområde for NAF, både for å forbedre de eksisterende tjenestene våre og for å tilby helt nye produkter og tjenester til dagens og morgendagens medlemmer og kunder.
 
Med sanntidsdata fra medlemmenes kjøretøy kan vi gi det enkelte medlem bedre og nye tjenester som er spesialtilpasset situasjonen. I aggregert og anonymisert form kan innsamlede data også gi NAF verdifull innsikt i behov som kan benyttes som medlemmenes forkjemper gjennom økt innsikt i opplevde utfordringer rundt de ulike bilmodellene og de ulike veistrekningene i Norge.
 
Alt dette skal vi utforske og eksperimentere med i samarbeid med medlemmene, hvor hvert enkelt medlem står i sentrum og bestemmer over sine data og hvem man vil dele de med.

Illustrasjon av en Connected Car

Kontaktperson Connected Car

Aimèe Skevik

Teknologidirektør

952 80 045
Digitale Reisetjenester

Vi skaper gode opplevelser langs norske veier