NAF Lokalkjent

Vi skaper gode opplevelser langs norske veier

Scroll
VEIEN TIL BEDRE OPPLEVELSER

NAF Lokalkjent

Hvordan kan vi bruke standingen til NAF Veibok til å skape helt nye tjenester som løfter veiboka inn i fremtiden?

NAF LOKALKJENT

Med et opplag på over 600 000 eksemplarer har NAF Veibok i 90 år vært til nytte, inspirasjon og glede for medlemmene som Norges mest komplette reiseguide. Tilgang til lokal kunnskap innen veivalg, overnatting, mat og opplevelser er en høyt ettertraktet tjeneste, men i dag har denne posisjonen blitt angrepet, og delvis overtatt, av en rekke aktører. Utfordringen blant mange av disse er at de mangler tilgang på genuint lokalt innhold som samtidig er kvalitetssikret. I tillegg er innholdet ofte sentrert rundt tilbudet, og ikke reisen du er på.

Nå jobber vi med å utvikle nye tjenester som tar posisjonen til Veiboka inn i fremtiden og ta rollen som den samlende aktøren som gir reisende gode opplevelser langs norske veier. Fokuset ligger på lokale opplevelser hvor vi ser to helt klare behov vi ønsker å løse i markedet:

  • For de reisende: Det er få eller utilgjengelig lokale opplevelser langs veien
  • For aktørene: Det er vanskelig å synliggjøre min lokale opplevelse 

Vi eksperimenterer videre med konseptet og skal utvikle en pilot som skal testes av reelle brukere i sommer. Piloten vil gjennomføres i et område med et rikt utvalg av lokale, autentiske opplevelser og aktiviteter, samt er i nærheten av sentrale hovedfartsårer og er et godt besøkt område i pilot-perioden.

Vil du være med på satsingen?

Kontaktperson Digitale Reisetjenester

Martin Blikstad

Konseptutvikler

993 71 537
NAF MOV

Gjør byen flatere