Vil du jobbe som

Financial Controller

Siden 2018, har vi benyttet de grunnleggende prinsippene i Beyond Budgeting i vårt tankesett for ledelse og styring. Vi har nå behov for å styrke økonomi- og finansteamet vårt, og søker deg som Financial Controller.

I NAF er vi bevisst at verden er i kontinuerlig endring og utvikling, og i vår snart 100-årige historie, har det skjedd mye på veien. Som en uavhengig forbruker- og interesseorganisasjon, skal vi ivareta medlemmenes behov som trafikant, og hjelpe medlemmene gjennom å tilby et attraktivt fellesskap og gunstige fordeler. Vi er spesielt opptatt av å skape medlemsverdi, og målet i alt vi gjør er å øke denne verdien.

De siste årene har NAF jobbet mye med kultur, ledelse og måten vi organiserer oss internt. Vi har fokus på smidig tilnærming gjennom teambasert arbeid, og den hierarkiske strukturen er snudd på hodet. Vi er opptatt av at beslutninger tas der de er nærmest medlemmet og markedet.

Siden 2018, har vi benyttet de grunnleggende prinsippene i Beyond Budgeting i vårt tankesett for ledelse og styring. Vi har nå behov for å styrke økonomi- og finansteamet vårt, og søker deg som Financial Controller. Vi vil du skal lene deg inn og ta initiativ, og ikke minst være interessert og nysgjerrig på både bedriften, oppgavene og kollegene. Samtidig må du ha stor grad av kontroll og ta ansvar for egne oppgaver. Du må evne å ha et godt blikk på helheten, trives med stor grad av samhandling, og ha et tankesett hvor utgangspunktet er «sammen er vi dynamitt». Tillit, medarbeiderskap og samhandling står på agendaen hver dag, og vi er overbevist om at vi lykkes best når vi er gode sammen, hjelper hverandre og deler på kunnskapen.

Som vår nye Financial Controller må du ha god og relevant erfaring, samt faglig sterk økonomisk bakgrunn. Nedenfor finner du noen oppgaver og egenskaper vi mener er viktige for at du er den rette for oss.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Periodisk rapportering av økonomiske og driftsmessige nøkkeltall
 • Kvalitetssikring av regnskapstall og inntektsstrømmer
 • Avsetningsvurderinger
 • Kostnads- og lønnsomhetsstyring
 • Årsregnskap
 • Rullerende prognoser
 • Prosjekt – og analyseoppfølging
 • Pådriver for kontinuerlige forbedringer og «optimal» ressursutnyttelse
 • Rådgiver og sparringspartner for flere av forretningsområdene i NAF

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse med solid regnskapsplattform
 • Noen års relevant erfaring
 • Solid Excel-kompetanse og gjerne erfaring med Power BI og Unit4 ERP.
 • God regnskaps- og forretningsforståelse
 • Dyktig på å identifisere og analysere verdidriverne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Proaktiv, initiativrik og analytisk
 • Nøyaktig
 • Strukturert, effektiv og selvgående
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Endringsdyktig og løsningsorientert

Trigger vi nysgjerrigheten din, og opplever du at ditt navn står skrevet her, vil vi gjerne høre fra deg så snart som mulig.

Har du spørsmål om stillingen?

Randi Fiskerud

Fagområdeleder Mennesker & Ressurser

922 10 338
Bli med på reisen

Vil du jobbe med oss?

Vår ambisjon er å utvikle intuitive og tidsbesparende løsninger for folk på farta. Derfor skal vi ikke sløse med din tid. Send oss en kort mail hvor du beskriver kort en leveranse du er stolt av og gjør oss nysgjerrige på hvorfor du ønsker å jobbe med oss.

Så møtes vi kanskje for en kaffe. På en kafé, hos oss i våre nye lokaler eller en kort spasertur. Skulle interessen være gjensidig så håndterer vi det formelle i neste runde. Vi er selvsagt diskré i prosessen og vi ansetter fortløpende.

Send din søknad
Ansatte diskuterer løsninger
Ikke overbevist enda

Se hvordan det er å jobbe i NAF